Josef Lang, az Europassió Szövetség főtitkárának húsvéti levele

Szeretettel küldjük a Budaörsi Passió (eddigi és jövőbeni) szereplőinek Josef Lang, az Europassió Szövetség főtitkárának húsvéti levelét.

Kedves Passió szereplők!
Nyugtalan időket élünk. A koronavírus megváltoztatta az életünket. Sok magától értetődő dologról le kell, hogy mondjunk. A tavalyi év után idén sem tudjuk megszervezni a passiójátékot. A Skofja Lokába tervezett Passiót és az Európassió közgyűlést is el kell, hogy halasszuk.
A Húsvétot idén ismét lezárások közepette töltjük el. Még senki nem tudja a koronavírus következményeit felbecsülni. Sok embert nyomaszt a reménytelenség érzése.
Hasonló helyzetben vagyunk, mint Jézus tanítványai voltak 2000 évvel ezelőtt. A szívükbe költözött reménytelenségét, melyet Jézus kereszthalála miatt éreztek, a Mária Magdolna által hozott húsvéti örömhír valósággal kirobbantotta belőlük.
A Húsvét nem vet véget a járványnak, de reménységet ad nekünk. Húsvét van és a Húsvét az élet teljességével ajándékoz meg minket. Isten szeretete kísér bennünket. Jézus az élet barátja és bennünket a barátainak nevez. Legyünk mi is Isten barátai és járjunk az öröm
hírvivőjeiként az életben!
Ezzel a lelkülettel kívánok nektek boldog húsvéti ünnepet!
Josef Lang
főtitkár

Liebe Passionsspieler
Wir leben in einer unruhigen Zeit. Corona hat unser Leben verändert. Auf viele Selbstverständlichkeiten müssen wir verzichten. Im zweiten Jahr in Folge können keine Passionsspiele stattfinden. Auch die Passion und die Generalversammlung der EUROPASSION in Skofia Loka müssen ausfallen.
Ostern verbringen wir auch in diesem Jahr im Lockdown. Die Folgen von Corona kann noch niemand abschätzen. Bei vielen Menschen macht sich Hoffnungslosigkeit breit.
Wir sind in einer ähnlichen Situation wie die Jünger Jesu vor 2000
Jahren. In Ihrer Hoffnungslosigkeit nach dem Tod Jesu am Kreuz platzt die Osternachricht, die Maria Magdalena überbringt.
Ostern beendet zwar nicht die Pandemie, aber Ostern gibt uns Hoffnung.
Ostern ist und schenkt Leben in Fülle. Die Liebe Gottes trägt uns.
Jesus ist ein Freund des Lebens und er nennt uns seine Freunde. Gehen auch wir als Freunde Gottes und Boten seiner Freude durchs Leben.
In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Osterfest.
Josef Lang
Generalsekretär