Budaörsi Passió 2025

Kőhegyi házirend

Kőhegyi házirend

 A Budaörsi Passió produkcióra vonatkozóan a Megbízó a Budaörsi Passió Egyesület, valamint az előadások társszervezője Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a következők betartását kéri és várja el a produkció minden közreműködőjétől:

 • Megbízó elvárja Művészektől a szokásos színházi rend betartását (időpontok egyeztetése a szolgálati út betartásával, a próbán való pontos és felkészült megjelenés). Megbízó a próbákról ügyelői naplót vezettet.
 • A Passió próba és előadás nem csak színházi, hanem lelki folyamat is, melyen testben és lélekben is jelen kell lenni. A létrehozók mindegyikétől fokozott figyelmet és odafigyelést kérünk. A Passió helyszíne nemcsak fokozottan védett természeti terület, hanem szakrális tér is, a próbafolyamat és az előadások alatt a mindezeket tiszteletben tartó viselkedés elvárható.
 • A Passió előadás közreműködői az előadások előtt közös imán vehetnek részt. A közös imán részt nem vevők kötelesek ez idő alatt azt tiszteletben tartva, ennek megfelelő visszafogottsággal viselkedni.
 • A Kőhegyen maximálisan törekedni kell a növényzet megóvására. A szemetelés szigorúan tilos, a dohányzás csak kijelölt helyen engedélyezett. A csikkeket az elhelyezett edényekbe kell bedobni.
 • A Kőhegyi Kápolna szakrális jellegét tiszteletben kell tartani.
 • A próbák /beleértve a technikai munkálatokat is/ végeztével a biztonsági személyzet kivételével mindenkinek el kell hagynia a területet.
 • A produkció résztvevői jól ismertek a város lakossága körében. A Megbízó kéri és elvárja, hogy viselkedésük Budaörs város teljes területén is a Passió szelleméhez méltó legyen.
 • A Passió művészeinek, az alkotói team, a stáb, valamint a technikai személyzet tagjainak viselkedése példamutató a nagyszámú közreműködő statiszta számára, kérjük ennek szem előtt tartását.
 • A Budaörsi Passió közreműködői szakmai kérdésekben a rendezőkhöz, konkrét technikai kérdésekben a műszaki vezetőhöz, pénzügyi kérdésekben a megbízó képviselőjéhez fordulhatnak.
 • A jó hangulatú próbaidőszak és a sikeres előadások közös sikerünk lesz. A produkció minden résztvevőjének a maximális kollegialitással kell együttműködnie e cél elérése érdekében.

A Kőhegyi Kápolna és területe vagyonkezelője, a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány és Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata kötött 2018.02.20-án kötött Megállapodás alapján a továbbiak betartását kérjük és rendszeresen ellenőrizzük:

 • A Kőhegyi Kápolna épülete a vagyonkezelő írásos engedélye nélkül nem látogatható. Az engedélyezett nyitva tartásról Megbízó munkatársai (Csikós András, Herwerth Ferenc és Barta Tibor) munkatársunk tud felvilágosítást adni.
 • A terület történelmi múltja miatt a túlzott alkoholfogyasztás szigorúan tilos.
 • A Kőhegyi Kápolna és annak területén semmilyen a rendezvénnyel szorosan kapcsolatban álló és annak lebonyolításához szükséges audio és/vagy video anyag nem játszható le.
 • Mivel a Szervezők felelnek minden esetlegesen okozott kárért, Megbízó a károkozó felé minden esetben eljár, a kártérítést jogi úton érvényesíti.